CHART PATTERNS

Chart pattern adalah teknikal analisis yang paling digermari oleh ramai trader sama ada trader baru atau trader lama kerana ianya kerap berlaku dan chart pattern juga dapat berikan kita petunjuk tentang apa market kemunkinan akan buat.

Di bahagian ini anda akan belajar tentang chart pattern dan jenis-jenis chart pattern yang ada.

Chart pattern terbahagi kepada dua jenis continuation pattern dan reversal pattern.

– Continuation Chart Pattern

Continuation pattern menunjukkan yang market berkemunkinan akan terus bergerak menggikut arah yang dituju sebelum ini contoh jika market sedang membuat uptrend, pattern ini menunjukkan market berkemunkinan akan sambung pergerakkan uptrend tersebut.

Ini senarai continuation pattern yang anda akan belajar:

  • Flag Pattern
  • Bearish and Bullish Pennants
  • Rising and Falling Wedges
  • Triangle Patterns
[adrotate group=”2″]

– Reversal Chart Pattern

Reversal pattern macam apa nama dia sendiri ia bermaksud market berkemunkinan akan mula berubah arah.

Ini senarai reversal pattern yang anda akan belajar:

  •  Head and Shoulders
  •  Inverse Head and Shoulders
  •  Double Top dan Double Bottom
  •  Triple Top dan Triple Bottom