MARGIN

Margin adalah jumlah deposit yang diperlukan untuk membuka atau mengekalkan posisi trade anda. Margin ada dua jenis “free” atau “used”.

Used margin adalah jumlah baki akaun yang telah digunakan untuk mengekalkan posisi trade yang sudah dibuka.

Free margin adalah jumlah yang tersedia untuk anda membuka posisi trade yang baru.

Sebagai contoh katakan anda mempunyai baki sebanyak $1,000 dalam akaun dan menggunakan leverage 1:100, anda mahu membuka posisi saiz 0.10 lot di pair Usd/Chf.

10,000(Lot Size) / 100(Leverage) = 100 USD

Anda hanya perlukan baki sebanyak 100 USD di dalam akaun anda untuk membuka posisi trade 0.10 lot.

Sekiranya akaun trading anda jatuh di bawah amaun minimum yang diperlukan untuk kekalkan posisi trade yang dibuka, anda akan menerima sesuatu yang dipanggil “margin call” dari pihak broker yang memberitahu anda untuk menambahkan lagi wang ke dalam trading akaun atau menutup posisi trade yang dibuka tersebut sama ada dalam keadaan profit atau loss.

Kebanyakan broker akan menutup posisi trade yang masih aktif secara automatik apabila baki margin jatuh bawah jumlah yang diperlukan untuk mengekalkan posisi tersebut untuk terus dibuka.

Amaun yang diperlukan untuk mengekalkan posisi trade terus dibuka bergantung kepada broker kebanyakkan broker memerlukan dalam 1% – 2% daripada margin asal yang diperlukan untuk membuka posisi trade.

Anda tidak perlu risau sanggat tentang ini kerana platform trading anda akan kirakan nilai margin anda secara automatic.