MORNING STAR

Pattern ini terdiri daripada 3 candlestick.

1) Candlestick yang pertama candle bearish.

2) Candle yang kedua mempunyai body yang kecil dan kadang-kadang boleh dikira sebagai doji.

3) Candle ketiga candle bullish yang close melebihi separuh daripada body candlestick yang pertama.

Morning star pattern berlaku di hujung downtrend dan pattern ini menunjukkan signal reversal.