PENGGENALAN KEPADA BAR CHART

Gambar di atas adalah chart yang sama EUR/USD cuma dalam bentuk bar chart.

Bar chart dapat menunjukkan kita dengan lebih detail lagi tentang apa yang berlaku di dalam market, kerana sekarang kita dapat melihat opening price, closing price, highs dan lows atau “OHLC” (Open-High-Low-Close).

Setiap bar chart itu mewakili satu jangka masa tempoh trading, contoh jika anda trade di time frame 5 minit jadi setiap 1 bar itu mewakili 5 minit masa trading, kalau anda trade 1 hour time frame jadi setiap 1 bar itu persamaan satu jam dan seterusnya.

 

High – Menunjukkan paras harga tertinggi pada tempoh trading.

Low – Menunjukkan paras harga terendah pada tempoh trading.

Open – Dimana paras harga buka.

Close – Dimana paras harga tutup.

Sekiranya close berada di atas paras harga open itu menunjukkan menaik(bullish).

Jika close berada di bawah paras harga open itu menunjukkan menurun(bearish).