PENGGENALAN KEPADA LINE CHART

Gambar di atas adalah chart EUR/USD dalam bentuk line chart.

Line chart adalah carta yang paling basic yang anda perlu tahu sebagai trader.

Ia mewakili lengkung, yang menunjukkan harga penutup untuk tempoh masa tertentu.

Lengkung garis berlaku dengan mencantumkan garis dari satu harga penutup ke harga penutup yang seterusnya.

Chart mempunyai 2 dimensi, di belah kanan menunjukkan paras harga dan di belah bawah menunjukkan waktu dan tarikh.