SPINNING TOP

Sipinning top mempunyai body yang kecil dengan upper dan lower shadow yang lebih panjang dari saiz body.

Pattern ini menunjukkan market indecision yang bermaksud market sedang memilih arah buyer dan seller sama kuat.

Sekiranya spinning top berlaku di uptrend ia kemunkinan bermaksud yang buyer sudah tidak kuat dan market kemunkinan akan mula berubah arah.

 

Jika ianya berlaku di downtrend ia kemunkinan bermaksud seller sudah mula melemah dan market munkin akan berubah arah.